ชิงรางวัลจากรอยัล ออร์คิด พลัส ประจำเดือนสิงหาคม

รอยัล ออร์คิด พลัส มอบของขวัญสุดพิเศษ เชิญท่านสมาชิกร่วมตอบคำถามประจำเดือน รับรางวัลชนะเลิศ เดือนละ 1 รางวัล และของรางวัลปลอบใจจากรอยัล ออร์คิด พลัส เดือนละ 10 รางวัล เพียงร่วมตอบคำถามผ่านเว็บไซต์ www.ropactivity.com ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน 

ระยะเวลาร่วมสนุก: 25-31 สิงหาคม 2562

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

 • สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย 
 • กรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สมัครได้ที่ https://www.thaiairways.com/app/rop/enroll/ และสามารถร่วมกิจกรรมได้ทันที
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และตอบคำถามประจำเดือนผ่านเว็บไซต์ www.ropactivity.com
 • สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส มีสิทธิ์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก โดยนับจากการลงทะเบียนครั้งแรก เท่านั้น
 • ผู้ร่วมกิจกรรมลำดับที่ 9 จะได้รับกระเป๋ารอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 540 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • ผู้ร่วมกิจกรรมลำดับที่ 39, 59, 79, 99, 109, 139, 159, 179, 209 และ 239 จะได้รับปกหนังสือ passport มูลค่า 390 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ropactivity.com
 • รอยัล ออร์คิด พลัส จะทำการเลือกผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 คำถามในแต่ละเดือน จำนวน 10 รางวัล โดยพิจารณาให้เฉพาะสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ร่วมสนุก และกรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ดำเนินการถูกต้องตามกติกาเท่านั้น 
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • ประกาศผลผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล และรางวัลปลอบใจ จำนวน 10 รางวัล บน www.ropactivity.com ในวันที่ 20 ของทุกเดือน
 • รางวัลประจำเดือน ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ กระเป๋า รอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 540 บาท จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลปลอบใจ จะได้รับ ปกหนังสือ Passport 25 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 390 บาท จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลด้วยตนเอง ที่คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 194 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 (ซ.จิตรวารี) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใน 15 วันหลังทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน  
 • รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน  30 วัน 

หมายเหตุ

 • กิจกรรมการตลาดออนไลน์ครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี ของ รอยัล ออร์คิด พลัส  บริษัท การบินไทย (จำกัด ) มหาชน โดยมอบหมายให้ บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ
 • หน่วยงานรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมและยอมรับในกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก ตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
 • ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานและครอบครัวของ หน่วยงานรอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการและ/หรือผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อตนเองไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอ ผลจากการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เช่น การใช้ชื่อ และนามสกุล รวมถึงรูปภาพ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อกลางแจ้ง อินเทอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใดๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 10:00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้น วันหยุด เสาร์ อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์