Bali Treat

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และผู้โดยสารของการบินไทยสัมผัสวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันงดงาม ณ บาหลี หรือ “เกาะแห่งเทพเจ้า” ประเทศอินโดนีเซีย

กิจกรรมเริ่ม: 17 มีนาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

ดีวาน่า

สู่การค้นพบภูมิปัญญาแห่งการดูแลสุขภาพ และความงามแบบตะวันออก

กิจกรรมเริ่ม: 31 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562