รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถามไมล์สะสม กับรอยัล ออร์คิด พลัส

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม ตอบคำถามไมล์สะสม กับรอยัล ออร์คิด พลัส ผู้โชคดีลำดับที่ 36, 56, 96, 136, 156, 196, 236, 256, 296, และ 336 จะได้รับปกหนังสือเดินทาง 25 ปี รอยัล ออร์คิด พลัส มูลค่า 390 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 1. คุณนินนาท นินนาทนนท์
 2. คุณระพี รัตน์รวีวงศ์
 3. คุณณัฐกร เรืองดิษฐ
 4. คุณสุภาพ ประยูรวิวัฒน์
 5. คุณPrarinya Cowarin
 6. คุณVassana Meemongkon
 7. คุณMonsicha Promchai
 8. คุณRamet Maneerat
 9. คุณPruttikrai Lohamnuaykul
 10. คุณKalaya Luangjamekorn

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันการรับรางวัลด้วยตนเอง ที่คุณณัฐธยาน์ โทร.0-2391-9595 ต่อ 153 บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 194 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 46 (ซ.จิตรวารี) ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายใน 15 วันหลังทำการประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชค หัก ณ ที่จ่าย 5% 
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้วขอสงวนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่น
 4. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิในการรับของรางวัล ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบที่จะมอบของรางวัลอื่นให้แทน
 5. รอยัล ออร์คิด พลัส บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในระบบสมาชิกของรอยัล ออร์คิด พลัส หลังจากที่ประกาศผลและได้รับการยืนยันสิทธิ์จากผู้โชคดีตามระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาจัดส่งหลังยืนยันสิทธิ์ไม่เกิน 30 วัน